מנהל פינוי ושליטה בעשן במבנים

במסלול לימודי ערב אחת לשבוע

ליעוץ והרשמה

אנא השאירו פרטים

קורס מנהל פינוי ושליטה בעשן במבנים

הקורס מעניק הזדמנות להכרות מקצועית עם תקן ישראלי 1001 בטיחות אש ובקרת עשן במבנים.

המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות את תכני הקורס והרכב המרצים תוך שמירת ההיקף הכולל של שעות הלימוד ועקרי נושאי הלימוד עפ"י שיקול דעתה המלא. התמונות להמחשה בלבד. טל"ח.