תחזוקאי מטפים מטלטלים

(פיקוח נציבות כבאות והצלה)

ליעוץ והרשמה

אנא השאירו פרטים

קורס תחזוקאי מטפים מטלטלים

הכשרה לביצוע בדיקות שנתיות ותחזוקת מטפים מטלטלים אחריות מקצועית למניעת כשלים ועמידה בכללי הבטיחות לעומדים בבחינות מתן רישיון נציבות כבאות והצלה לביצוע בדיקות שנתיות ותחזוקת מטפים מטלטלים למוסדות וארגונים בפיקוח נציבות כבאות והצלה עפ"י תקן 129 חלק 1.

המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות את תכני הקורס והרכב המרצים תוך שמירת ההיקף הכולל של שעות הלימוד ועקרי נושאי הלימוד עפ"י שיקול דעתה המלא. התמונות להמחשה בלבד. טל"ח.