דוגם מי ביוב שפכים וקולחין (משרד הבריאות)

מסלולי לימוד בתל אביב או בחיפה

ליעוץ והרשמה

אנא השאירו פרטים

קורס דוגם מי ביוב שפכים וקולחין (משרד הבריאות)

להכשיר ולהסמיך את הדוגם לשם עריכת בדיקות, דגימות, מתן דגש על פתרונות מעשיים, איתור תקלות, מזעור נזקים למגזר הפרטי והציבורי.

המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות את תכני הקורס והרכב המרצים תוך שמירת ההיקף הכולל של שעות הלימוד ועקרי נושאי הלימוד עפ"י שיקול דעתה המלא. התמונות להמחשה בלבד. טל"ח.