מתכנן מערכות אינסטלציה SIP

מסלולי לימוד בתל אביב או בחיפה

ליעוץ והרשמה

אנא השאירו פרטים

קורס מתכנן מערכות אינסטלציה SIP

התמקצעות בתכנון מערכות אינסטלציה סניטרית, מתקני תברואה, מגורים, תעשיה ומסחר בהתאם לתוכניות תקינה ישראלית והל"ת.

המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות את תכני הקורס והרכב המרצים תוך שמירת ההיקף הכולל של שעות הלימוד ועקרי נושאי הלימוד עפ"י שיקול דעתה המלא. התמונות להמחשה בלבד. טל"ח.