ניהול בטיחות באירועים המוניים

במסלול לימודי בוקר אחת לשבוע

ליעוץ והרשמה

אנא השאירו פרטים

קורס ניהול בטיחות באירועים המוניים

הקניית ידע מקצועי וקבלת כלי ניהול מתקדמים בתחום בטיחות חרום וביטחון באירועים המוניים לעמידה בדרישות הבטיחות.

המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות את תכני הקורס והרכב המרצים תוך שמירת ההיקף הכולל של שעות הלימוד ועקרי נושאי הלימוד עפ"י שיקול דעתה המלא. התמונות להמחשה בלבד. טל"ח.