אחראי בטיחות שינוע חומרים מסוכנים חומס

בפיקוח משרד התחבורה

ליעוץ והרשמה

אנא השאירו פרטים

קורס אחראי בטיחות שינוע חומרים מסוכנים חומס

הקורס בפיקוח משרד התחבורה אגף התעבורה המחלקה למטענים ושינוע חומרים מסוכנים. מטרת הקורס להסמיך אותך כאחראי בטיחות שינוע חומרים מסוכנים בכל שלבי ההובלה פיקוח בדיקה יישום ואישור כל התהליכים הנהלים החוקים והתקנות המבטיחים שינוע בטוח של חומ"ס.

המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות את תכני הקורס והרכב המרצים תוך שמירת ההיקף הכולל של שעות הלימוד ועקרי נושאי הלימוד עפ"י שיקול דעתה המלא. התמונות להמחשה בלבד. טל"ח.