מפעיל מוסמך דודי קיטור והסקה (בפיקוח משרד העבודה)

ב-14 מפגשים בלבד

ליעוץ והרשמה

אנא השאירו פרטים

קורס מפעיל מוסמך דודי קיטור והסקה (בפיקוח משרד העבודה)

הקניית והרחבת הידע העיוני המקצועי הדרוש לעוסקים בהפעלת דודי קיטור ודודי הסקה. תוכנית הלימודים מאושרת ע"י אגף להכרה ולפיתוח כ"א ביחידות לתוכניות לימוד של משרד העבודה.

המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות את תכני הקורס והרכב המרצים תוך שמירת ההיקף הכולל של שעות הלימוד ועקרי נושאי הלימוד עפ"י שיקול דעתה המלא. התמונות להמחשה בלבד. טל"ח.