בודק רעש מעבדתי מוסמך

ב - 8 מפגשים בלבד

ליעוץ והרשמה

אנא השאירו פרטים

קורס בודק רעש מעבדתי מוסמך

תקנות הבטיחות בעבודה – גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש התש"ס 2000. קורס מקיף בנושא בדיקות רעש סביבתי / תעסוקתי לעמידה בתקנים מחייבים. הקורס כולל הכנה ותרגול מעשי למבחני ההסמכה.

המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות את תכני הקורס והרכב המרצים תוך שמירת ההיקף הכולל של שעות הלימוד ועקרי נושאי הלימוד עפ"י שיקול דעתה המלא. התמונות להמחשה בלבד. טל"ח.