בודק שכר

במסלול לימודי בוקר או ערב או שישי

ליעוץ והרשמה

אנא השאירו פרטים

קורס בודק שכר

מטרת הקורס הינה להכשיר בודקי שכר שתפקידם להיות אמונים על ביצוע בקרה על מחלקות השכר, לפקח על תנאי העובדים והעבודה ולוודא שהעובד מקבל את כל הזכויות והתנאים שמגיעים לו במסגרת חוזה ההעסקתו ובהתאם לחוק, ולבדוק כי למעסיק אין רקע בניצול עובדים ו/או פגיעה בזכויות עובדים.

המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות את תכני הקורס והרכב המרצים תוך שמירת ההיקף הכולל של שעות הלימוד ועקרי נושאי הלימוד עפ''י שיקול דעתה המלא. התמונות להמחשה בלבד. טל"ח.