פרקטיקה מס ערך מוסף

מסלול ערב ב-8 מפגשים בלבד

ליעוץ והרשמה

אנא השאירו פרטים

קורס פרקטיקה מס ערך מוסף

קורס מעשי, המקנה הבנה מעמיקה חיזוק היסודות המקצועיים בחוק מס ערך מוסף (מע"מ). ניתוח סוגיות מורכבות במע"מ למגוון פעילויות עסקיות תקנות נלוות ופסיקה רלוונטית. דגש על פרקטיקה, הקניית ידע רחב, כלים וטיפים מקצועיים, רכישת "נכס מקצועי" בזמן קצר וחיזוק הביטחון העצמי.

המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות את תכני הקורס והרכב המרצים תוך שמירת ההיקף הכולל של שעות הלימוד ועקרי נושאי הלימוד עפ''י שיקול דעתה המלא. התמונות להמחשה בלבד. טל"ח.